🔝 Αυξητική στήθους στον σωληνωτό μαστό

🔝 Αυξητική στήθους στον σωληνωτό μαστό

@drvarnalidis dealing with tuberous breast correction #σωληνωτόςμαστός #αυξητικήστήθους

Αυτή η ασθενής μου είχε μια εκ γενετής διαταραχή στην ανάπτυξης των μαστών της με αποτέλεσμα την υποπλασία των μαστών

Λόγω του σωληνωτού σχήματος που έχει το στήθος, η διαταραχή ονομάζεται σωληνωτός μαστός ή Snoopy Breast.

〰️Κύρια χαρακτηριστικά είναι η υποπλασία του μαστού, η μεγάλη διάμετρος της θηλαίας άλω και η ύπαρξη ινώδους δακτυλίου στη βάση του μαστού που προκαλεί το σωληνωτό σχήμα

🔝Η ασθενής υποβλήθηκε σε dual plane αυξητική στήθους σε συνδυασμό με ειξιδεκευμένη τεχνική έκπτυξης στήθους

This patient of mine had a complex congenital breast growth deficiency called tuberous breast deformity

Tubular breast or tuberous breast is complex problem which has many variations

This lower pole or base constriction results in poorly defined inframammary fold

🔝She underwent a dual plane breast augmentation with an internal scoring of the lower breast tissue to allow the skin to stretch out properly

👉radial scoring of the breast tissue allows the breast to expand over the implant

👨‍⚕️ @drvarnalidis⠀⠀⠀⠀

🏥 Triple Board Certified Plastic Surgeon⠀

📱+30 (2310) 222 844

🖥 PlasticSurgery.pro⠀

📨 info@plasticsurgery.pro

📍 BodySculpture Clinic Thessaloniki, GR

🎥 Photos & video used with patient consent and copyrighted

#breastaugmentation #tuberousbreast #dualplane #drvarnalidis #πλαστικήχειρουργική #αυξητικήστήθους #βαρναλίδης #plasticsurgery

1 Comment

  1. Πλαστική Χειρουργική Θεσσαλονίκη | Βαρναλίδης - d10/06m/21y21y

    […] ασθενής μου υποβλήθηκε σε dual plane αυξητική στήθους 👉τοποθετήθηκαν 315cc στρογγυλά ενθέματα με […]

Call Now Button

Αποδοχή cookies | Accept cookies *Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας | *By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close