Πλαστική μετά από μαζική απώλεια βάρους

Πλαστική μετά από μαζική απώλεια βάρους

Η παχυσαρκία έχει πάρει επιδημιλές διαστάσεις στις ανεπτυγμένες χώρες και συνοδεύεται από αύξηση των επεμβάσεων της βαριατρικής χειρουργικής. Επιπλέον, συνδέεται με μια ευρεία γκάμα παθολογικών περιπτώσεων όπως καρδιακή νόσο, υπέρταση, διαβήτη, άπνοια, οστεοαθρίτιδα κ.ά.. Η μαζική απώλεια κιλών αφορά άτομα τα οποία έχουν κατορθώσει να χάσουν ένα μεγάλο μερός των κιλών τους μέσω συγκεκριμένου προγράμματος δίαιτας και άσκησης ή μέσω της βαριατρικής χειρουργικής.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασθενείς αναζητούν πιο υγιείς τρόπους διατροφής αλλάζοντας τις διατροφικές τους συνήθειες και βάζοντας την άσκηση στη ζωή τους. Αύξηση παρατηρείται και στις βαριατρικές επεμβάσεις που ως σκοπό έχουν να βοηθήσουν άτομα που πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος ΒΜΙ> 40 kg/m2 ή άτομα με BMI> 35 kg/m2 τα οποία συνδέονται με σοβαρές παθολογικές καταστάσεις.

Η μαζική απώλεια κιλών μειώνει τον κίνδυνο νοσηρότητας του ατόμου και προσφέρει πολλά οφέλη για τον ασθενή. Ωστόσο, μετά από μια μεγάλη απώλεια κιλών και κυρίως όταν αυτή θα επιτευχθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως μετά από βαριατρική χειρουργική, όπου ο ασθενής έχει μια ταχύτητατη απώλεια κιλών για τους υπόλοιπους 6 έως 12 μήνες μετά την επέμβαση, παρατηρείται μια μαζική συνήθως χαλάρωση όλου του κορμού και του προσώπου.

Η επαναφορά του δέρματος δεν είναι ολική, οπότε υπάρχει μεγάλη περίσσεια δέρματος και λίπους που συνήθως συνοδεύεται από χαλάρωση των υποκείμενων μυικών ομάδων. Αυτό έχει ως συνέπεια την παρουσία εξανθημάτων και μολύνσεων στις πτυχές κυρίως του δέρματος με φτωχή υγιεινή στις πάσχουσες περιοχές, δυσλειτουργία στις κινήσεις και χαμηλή αυτοπεποίθηση. Η αναγνώριση όλων αυτών των δυσμορφιών, η εξατομίκευση καθε περίπτωσης από τον πλαστικό χειρουργό και η μεταμόρφωση του σωματικού περιγράμματος μπορούν να προσφέρουν αποτελέσματα που υπερκαλύπτουν τις προσδοκίες των ασθενών προσφέροντάς τους σωματική και ψυχική ικανοποίηση.

Επιλογή κατάλληλου χειρουργικού χρόνου για πλαστική αποκατάσταση

Πολλοί ασθενείς που έχουν σταθεροποιήσει το βάρος τους μετά από βαριατρική χειρουργική, υποβάλλονται σε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων διόρθωσης του σωματικού περιγράμματος (bodycontouring), οι οποίες πρέπει να ξεκινάνε αφότου ο ασθενής έχει σταθεροποιήσει το βάρος του για 4-6 μήνες και έχουν περάσει τουλάχιστον 12-18 μήνες από την επέμβαση της βαριατρικής χειρουργικής. Αυτό το διάστημα προσφέρει στον οργανισμό την επαναφορά της ισορροπίας και ομοιόστασης. Οι ασθενείς αυτοί έχουν συνήθως δείκτη μάζας σώματος BMI< 30 kg/m2.

Επιλογή ασθενών

Η επιλογή των ασθενών θα πρέπει να έχει ως στόχο την επίτευξη φυσικών αποτελεσμάτων, καλύπτοντας τις προσδοκίες τους και μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης πιθανών επιπλοκών. Οπότε πρέπει να γίνει σαφές ότι η εκτίμηση του κάθε περιστατικού περιλαμβάνει μια σειρά επισκέψεων στο θεράποντα ιατρό, στις οποίες σχεδιάζεται ένα χειρουργικό πλάνο που πρέπει να ακολουθηθεί. Η προεγχειρητική εκτίμηση πρέπει πάντα να περιλαμβάνει τις πιθανές διατροφικές ανεπάρκειες, τις καθημερινές συνήθειες και τη ψυχολογία του ασθενούς.

Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μετά από μαζική απώλεια κιλών

Εφόσον ο ασθενής πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια για ασφαλή πλαστική χειρουργική, προσδιορίζονται ο αριθμός και ο τύπος των χειρουργικών επεμβάσεων που χρειάζονται εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή. Στις πλαστικές επεμβάσεις μετά από μαζική απώλεια κιλών περιλαμβάνονται η κοιλιοπλαστική, η κυκλοτερής δερμολιπεκτομή, η ανόρθωση στήθους με ή χωρίς τοποθέτηση ενθεμάτων, η ανόρθωση μηρών και γλουτών, η βραχιονοπλαστική, η διόρθωση της γυναικομαστιάς στους άνδρες, και η ρυτιδεκτομή προσώπου και τραχήλου (facelift-necklift).

Στις περισσότερες από τις παραπάνω επεμβάσεις γίνεται και ταυτόχρονη λιπογλυπτική με λιποαναρρόφηση σε συνδυασμό με λιπομεταφορά (fat transfer) όπου κρίνεται αναγκαίο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ασθενής έχει διαφορετικές χειρουργικές ενδείξεις και απαιτήσεις, οπότε γίνεται επιλογή των επεμβάσεων που απαιτούνται.

Επιλογή και συνδυασμός επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής

Ανάλογα με τις περιοχές που χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης γίνεται και η επιλογή των κατάλληλων χειρουργικών επεμβάσεων που συνήθως ξεπερνούν τη μία. Αυτό έχει ως συνέπεια να επιλεγχθεί αρχικά το σύνολο των επεμβάσεων και η σειρά που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Σε πολλές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις μπορούν να συνδυαστούν παράπανω από μια επεμβάσεις, με στόχο να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των επεμβάσεων σε λιγότερους χειρουργικούς χρόνους μειώνοντας το συνολικό κόστος και προσφέροντας ταυτόχρονη διόρθωση περισσότερων περιοχών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η επιλογή των επεμβάσεων που μπορούν να συνδυαστούν σύμφωνα με το χειρουργικό πλάνο. Συνήθως συνδυάζονται επεμβάσεις που να μην ακινητοποιούν τον ασθενή, ώστε να υπάρχει γρήγορη κινητοποίηση του και μειωμένος χρόνος ανάρρωσης. Επιπλέον, ο συνδυασμός πρέπει να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή χώρις να αυξάνει υπερβολικά τον χειρουργικό χρόνο.

Σειρά επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής

Εφόσον επιλεγούν οι επεμβάσεις που απαιτούνται, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το χρόνο που απαιτείται μεταξύ δύο χειρουργείων. Συνήθως αυτή η διάρκεια είναι 3-6 μήνες αλλά πάντα εξαρτάται από το τύπο της επέμβασης, το συνδυασμό των επεμβάσεων και την ανάρρωση του ασθενούς, οπότε και χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να αυξηθεί αναλόγως. Το πιο σημαντικό σημείο αποτελεί η ασφάλεια του ασθενούς σε κάθε χειρουργείο.

Η πλαστική χειρουργική αυτών των επεμβάσεων αποτελεί χειρουργική υψηλών απαιτήσεων και συγκεκριμένης εξειδίκευσης. Ο Dr. Βαρναλίδης εξειδικεύεται στην επανορθωτική πλαστική χειρουργική μετά από μαζική απώλεια κιλών εξατομικεύοντας το κάθε περιστατικό προσφέροντας του όλες τις δυνατές επιλογές. Μετά από εκτενή συζήτηση μαζί σας και επεξήγηση όλης της διαδικασίας, παρέχει λεπτομερείς προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές οδηγίες και είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε κάθε απορία σας, με στόχο την ομαλή πορεία της ανάρρωσης και το μέγιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμά σας.

breast reductionμειωτικη στηθουςανόρθωση μείωση στήθουςανόρθωση-στήθους-breast-liftμειωτικη-στήθουςμειωτικη-στηθους
κοιλιοπλαστικηabdominoplastyκοιλιοπλαστικηmommy makeover


 

Call Now Button

Αποδοχή cookies | Accept cookies *Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας | *By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close