Αυξητική στήθους

Αυξητική στήθους

Η αυξητική στήθους ή αυξητική μαστοπλαστική είναι μια από τις πιο δημοφιλείς και διαδεδομένες επεμβάσεις. Η αλλαγή της ψυχολογίας και η αύξηση της αυτοεκτίμησης αποτελούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι του αποτελέσματος της επέμβασης. Οι χειρουργικοί στόχοι της αυξητικής στήθους είναι η αύξηση του όγκου του στήθους, η βελτίωση του σχήματος του και η συμμετρία μεταξύ των μαστών σε συνδυασμό με τη φυσικότητα του αποτελέσματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση ενθεμάτων ή με χρήση αυτόλογου ιστού με τη διαδικασία της λιπομεταφοράς.

Οι εφαρμογές ποικίλλουν από τη διόρθωση μιας υποπλασίας ή ασυμμετρίας λόγω συγγενών αιτίων ή μη, έως την αύξηση του μεγέθους των μαστών σε γυναίκες που επιθυμούν μεγαλύτερο μέγεθος τους στήθους τους. Η επέμβαση αφορά κυρίως γυναίκες που τους ενδιαφέρει η αύξηση του μεγέθους και της εμφάνισης των μαστών τους και ένα μεγάλο ποσοστό περιλαμβάνει γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη. Ο μαστός σε αυτές τις περιπτώσεις υπόκειται σε απώλεια της σφριγηλότητας και σε ατροφία του όγκου του, λόγω φυσιολογικών διαδικασιών, όπως του θηλασμού. Το κύριο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άδειασμα κυρίως στον άνω πόλο του στήθους σε συνδυασμό με την πτώση του μαζικού αδένα.

Η αυξητική στήθους δύναται να ανανεώσει σημαντικά το σχήμα του μαστού αυξάνοντας τον όγκο του και βελτιώνοντας τη τελική του εμφάνιση και μπορεί να συνδυαστεί και με ταυτόχρονη ανόρθωση στήθους με χρήση ενθεμάτων. Η επέμβαση μπορεί γίνει σε όλες τις ηλικίες, με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξη του μαστού και να έχει σταθεροποιηθεί το μέγεθος των μαστών για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η αυξητική στήθους προσφέρει σωματική και ψυχική ικανοποίηση και περιλαμβάνεται και στις επεμβάσεις Mommy Makeover.

Η επιλογή ενθεμάτων στην αυξητική στήθους

Τα ενθέματα του μαστού ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο, το σχήμα, το μέγεθος και την υφή τους. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν για την επιλογή του ιδανικού ενθέματος, περιλαμβάνουν το σωματότυπο, το υπάρχον μέγεθος του μαστού, την ελαστικότητα του δέρματος, τις προσδοκίες της ασθενούς καθώς και μια σειρά μετρήσεων που είναι απαραίτητες για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η διασφάλιση της ποιότητας του ενθέματος αποτελεί κύρια επιλογή στην επέμβασης της αυξητικής στήθους. Ο Dr. Βαρναλίδης χρησιμοποιεί μόνο ενθέματα που έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί να παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια για τον ασθενή. Όλοι οι ασθενείς παραλαμβάνουν μετά την επέμβαση την ταυτότητα του ενθέματος που έχει χρησιμοποιηθεί, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά τους και την ποιότητά τους. Στην BodySculpture χρησιμοποιούμε αποκλειστικά όπως και για όλα μας τα υλικά (εμφυτεύματα στήθους, tissue expanders, botox, υαλουρονικό οξύ, tissue implants κ.ά.) μόνο πιστοποιημένα από τον FDA (Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) ενθέματα στήθους.

Αυξητική στήθους: Η επιλογή αυτόλογου ιστού

Η αυξητική στήθους μπορεί να επιτευχθεί εκτός των ενθεμάτων και με συγκεκριμένες ενδείξεις με τη χρήση και μεταφορά αυτόλογου ιστού και στη συγκεκριμένη περίπτωση λίπους. Η χρησιμοποίηση αυτόλογου λίπους, το οποίο λαμβάνεται από την ίδια την ασθενή, έχει πολλές εφαρμογές στις επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής.

Σε γυναίκες με συγκεκριμένες ενδείξεις μπορούν να επιτευχθούν άριστα αποτέλεσματα αύξησης του στήθους με τη χρήση λίπους, το οποίο λαμβάνεται με τη τεχνική της λιποαναρρόφησης και τοποθετείται με ειδική τεχνική στο μαστό στον ίδιο χρόνο της επέμβασης. Ο Dr. Βαρναλίδης χρησιμοποιεί την τεχνική της τοποθέτησης αυτόλογου λίπους σύμφωνα με τις ενδείξεις και την εξατομίκευση του κάθε περιστατικού.

Σωληνωτός μαστός και αυξητική στήθους

Οι σωληνωτοί μαστοί ή Snoopy breasts αποτελούν μια εκ γενετής διαταραχή της ανάπτυξης των μαστών με κύριο χαρακτηριστικό την υποπλασία τους.

✔️Τα κύρια χαρακτηριστικά του του σωληνωτού μαστού είναι η υποπλασία του μαστού, η μεγάλη διάμετρος 🔘 της θηλαίας άλω και η ύπαρξη ινώδους δακτυλίου στη βάση του μαστού που προκαλεί το σωληνωτό ⭕️ σχήμα.

Η εξατομικευμένη τεχνική του @DrVarnalidis, η οποία επιτυγχάνεται με τη ταυτόχρονη αυξητική στήθους σε συνδυασμό με την χειρουργική έκπτυξη του μαστού προσφέρει πραγματικά φυσικά αισθητικά αποτελέσματα.

Σκαφοειδής και Πτηνοειδής θώρακας και αυξητική στήθους

Η επισκόπηση του θωρακικού τοιχώματος αποτελεί πολύ σημαντικό στάδιο στο προεγχειρητικό σχεδιασμό της αυξητικής στήθους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικές διαμαρτίες στην θωρακική κοιλότητα.

Σε αυτές τις συγγενείς διαμαρτίες της θωρακικής κοιλότητας περιλαμβάνονται το σκαφοειδές στέρνο ή αλλιώς ο θώρακας των υποδηματοποιών (Pectus Excavatum), η οποία αποτελέι τη πιο συχνή διαμαρτία του θωρακικού τοιχώματος (90%) και χαρακτηρίζεται από την εμβύθιση του στέρνου και των πλευρών του θωρακικού τοιχώματος προς τα έσω. Η δεύτερη πιο συχνή διαμαρτία είναι το καρινοειδές ή τροπιδοειδές στέρνο ή αλλιώς ο πτηνοειδής θώρακας (Pectus Carinatum ή Pigeon Breast), η οποία χαρακτηρίζεται από την προβολή του στέρνου σε σχέση με το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα προς τα έξω.

Η επέμβαση της αυξητικής στήθους σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούν χειρουργική υψηλής εξειδίκευσης λόγω της δυσπλασίας και ασυμμετρίας του θωρακικού τοιχώματος. Η επίτευξη της συμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών απαιτεί απαιτητικό προεγχειρητικό σχεδιασμό.

O @DrVarnalidis έχει αναπτύξει τη #MinimalIncision τεχνική στην αυξητική στήθους, κατά την οποία όλη η επέμβαση γίνεται μέσα από μια μικρή τομή περίπου 3,5-4 cm.

Η διαδικασία της επέμβασης στην αυξητική στήθους

Η επέμβαση εκτελείται συνήθως μετά από γενική αναισθησία. Η τομή που συνήθως χρησιμοποιείται είναι μια μικρή τομή στην υπομάστια αύλακα περίπου 3,5-4 cm. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν τομές στην περιοχή της μασχάλης ή γύρω από τη θηλή (περιθηλαία τομή). Η επιλογή της τομής έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και επιλέγεται με στόχο να προσφέρει το μέγιστο αισθητικό φυσικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τη τοποθέτηση του ενθέματος, αυτή γίνεται με τη νεότερη τεχνική Dual plane, όπου το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τον μυ στον άνω πόλο και κάτω από τον αδένα στο κάτω πόλο του στήθους για την ελαχιστοποίηση της ορατής προβολής του ενθέματος και τη πιθανή μείωση των επιπλοκών. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τη περιτονία του μυός (Subfascial).

Η τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από το μυ τύπου Dual Plane αποτελεί την νεότερη τεχνική στην αυξητική στήθους, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο της μετεγχειρητικής ανάρρωσης και ταυτόχρονα προσφέροντας ένα τελείως φυσικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιλογή τοποθέτησης του ενθέματος γίνεται σύμφωνα με τον προεγχειρητικό έλεγχο της ασθενούς και μια σειρά μετρήσεων ώστε να αποφευχθεί η προβολή και η ψηλάφιση του ενθέματος.

Στις περιπτώσεις με αυξημένη χαλάρωση και πτώση του μαστού χρησιμοποιείται η τεχνική Dual Plane Subpectoral Augmentation Mastopexy που μπορεί να συνδυαστεί και με ταυτόχρονη ανόρθωση του μαστού. Μετά τη τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται η συρραφή των τομών με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

👉 Η μεσομάστια απόσταση (Cleavage) αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ των δύο μαστών και αποτελεί στοιχείο θηλυκότητας για το στήθους της γυναίκας

Τι προσφέρει η dual plane τεχνική?

🔝Φυσικό και μακροχρόνια σταθερό αποτέλεσμα του στήθους
✔️ η παρασκευή της θήκης του ενθέματος γίνεται προσεκτικά με ειδική διαθερμία
✔️Όλα τα αγγεία καυτηριάζονται ελαχιστοποιώντας την αιμορραγία
✔️Με αυτό τον τρόπο η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι μικρότερη

👉Κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου γίνονται μια σειρά από μετρήσεις, ώστε να πετύχουμε τη συμμετρία μεταξύ των μαστών και δημιουργώντας το κατάλληλο cleavage σε κάθε περίπτωση.

Ο Dr. Βαρναλίδης εξειδικεύεται στην αυξητική και στην ανόρθωση στήθους με κύριο σκοπό του τη φυσικότητα του αποτελέσματος. Μετά από εκτενή συζήτηση μαζί σας και επεξήγηση όλης της διαδικασίας, παρέχει λεπτομερείς προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές οδηγίες και είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε κάθε απορία σας, με στόχο την ομαλή πορεία της ανάρρωσης και το μέγιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμά σας.

Αυξητική στήθους θεσσαλονίκη

Αναισθησία

Γενική ή Νευροληπτοαναλγησία (Μέθη)

Διάρκεια επέμβασης

2–2,5 ώρες

Παραμονή στην κλινική

Συνήθως μία μέρα

Επιστροφή στις δραστηριότητες

  • 3–5 ημέρες για την εργασία
  • 3–5 εβδομάδες για το γυμναστήριο

Εμφάνιση τελικού αποτελέσματος

3–4 μήνες μετά την επέμβαση

αυξητική στηθουςαυξητικη στηθουςαυξητική στήθουςαυξητική στήθους κόστοςαυξητικη-στηθους-breast-augmenationαυξητικη-στηθους-breast-augmenationαυξητική στήθους breastαυξητικη στηθους breast augmentation θεσσαλονικηbreast augmentation αυξητική στήθουςΑυξητική στηθους Αθήνα ΘεσσαλονίκηBreast Augmentation αυξητικη στηθους βαρναλιδης αυξητικη στηθους βαρναλιδηςbreast augmentation varnalidisαυξητικη στηθους βαρναλιδης θεσσαλονίκη

Call Now Button

Αποδοχή cookies | Accept cookies *Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας | *By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close